Nyhetsmailer

Altibox sender ut mye ulikt innhold til sine kunder. Det er viktig at utsendelsene snakker samme språk med en tydelig rød tråd, samtidig som de kan kommunisere et bredt spekter av ulike temaer. Derfor er nyhetsmailene designet på samme mal, men med noen variasjoner.

Presentasjonsmal

Presentasjonsmalen til Altibox Bedrift er enkel, ryddig og oversiktlig. Malsidene skal dekke de fleste behov samtidig som de åpner for kreativt spillerom.

Bruk av clip-art, word-art, smartart og andre elementer som bryter med Altibox sin profil skal brukes med varsomhet. Malen finnes i filformatene Powerpoint og Keynote, samt 4:3 og 16:9 dimensjoner. 4:3 brukes på gamle CRT skjermer og gamle prosjektorer. 16:9 er det vanligste formatet i dag og benyttes på moderne TV-er, dataskjermer og prosjektorer. Det anbefales å benytte 16:9-varianten til de fleste presentasjoner. 

Se også egen variant med partneroppsett. Mer info under seksjonen 'Co-branding'.

Mailsignatur - Full variant

Mailsignaturen er ryddig og enkel. Ingen overflødig informasjon, og nødvendige opplysninger er lett tilgjengelig. Det anbefales å kun benytte oppsettet som vist under uten annen grafikk (bilder, ikoner o.l.). Om man i tillegg ønsker engelsk e-postsignatur, brukes samme oppsett, men endrer til engelsk tittel og Follow us on… i stedet for Følg oss på… i siste setning.

Facebook: facebook.no/altibox
Twitter: twitter.com/altibox
Instagram: instagram.com/altibox

Mailsignatur - Kort variant

I tillegg til full variant anbefales det å legge inn en kort variant med forenklet informasjon til bruk i svar og videresendelser.