Fargepalett

For å ha et tydelig skille mellom Altibox Privat og Altibox Bedrift, samtidig som vi bevarer et relatert profiluttrykk, har vi justert fargevektingen i paletten. Vi bruker de samme primærfargene som Altibox Privat, men istedenfor rødt som dominerende farge, bruker vi sort i Bedrift-profilen. I tillegg til sort og rødt bruker vi en 40% tint av sorten for å supplere.


Fargeformater:

Hurtigtips:
RGB er fargeformatet for skjermbruk og CMYK er fargeformatet til trykk/print.

CMYK
Cyan Magenta Yellow Key. Fargene på en trykksak blir skapt ved at trykkeriet blander disse fire fargene for å skape den fargen man trenger. Med mindre PMS-farger er avtalt med trykkeriet, skal dette formatet benyttes i alt materiell for trykk. CMYK benyttes når man har behov for flere farger i en trykksak, for eksempel brosjyrer, aviser, plakater etc.

RGB 
Red Green Blue. Fargene er produsert ut ifra rød, grønn og blå. Alt som skal vises på skjerm skal være i denne fargemodellen. 

PMS
Pantone Matching System. For grafisk produksjon hvor logo trykkes i Pantone farger. Dette må avtales med trykkeri på forhånd, og logoer merket med PMS skal under ingen omstendighet brukes dersom dette ikke er avtalt, da det vil gi feil fargeresultat. Fordelen med å trykke med PMS-farger er at man vil kunne oppnå et bedre og også mer forutsigbart fargeresultat. PMS er et system av ferdigblandede farger, som sikrer god fargegjengivelse av grafikk. Brukes på flater der man trenger få farger og nøyaktig fargegjengivelse.

HEX - #
Dette er fargekoder som kan brukes i programmering, f.eks. på websider. Dette er RGB-farger, HEX er et eget språk å for å skrive navnet på fargen. RGB og HEX er like.

 

Vær oppmerksom på at CMYK og Pantone farger oppfører seg ulikt på skjerm, så disse versjonene ser nokså ulike ut i forhold til RGB versjonen.

Vekting av fargepalett

Dette diagrammet viser en cirka-inndeling av anbefalt fargevekting for Altibox Bedrift. Ikke nødvendigvis på hver enkelt kommunikasjonsflate, men i sum for all kommunikasjon. Hensikten med diagrammet er å tydeliggjøre at sort skal være den dominerende fargen slik som rødt er for Altibox Privat. Sekundærfargene er ment støttefarger og brukes i mindre grad.