Co-branding

Altibox sine tjenester og produkter leveres av et stort antall forhandlere. I deres kommunikasjon vil det være behov for å referere til Altibox på egne flater. 

Vi har derfor utformet retningslinjer for bruk. I tilfeller der forhandlere skal produsere kommunikasjon med Altibox-logo, skal disse alltid brukes. Eventuelle behov for unntak fra retningslinjene ift plassering/oppsett eller andre forhold skal alltid godkjennes av Altibox før produksjon.

Rettledning og spørsmål til Altibox sin merkevare kan rettes til markedsjef Nina Mortensen (nina.mortensen@altibox.no)

Logo-varianter

Her er en oversikt over de ulike måtene å bruke Altibox Bedrift-logo med tekst på forhandlers kommunikasjonsflater. 

Vi skiller mellom forhandlers eget materiell – f.eks. salgskampanjer – og materiell der forhandler og Altibox sammen er avsender – f.eks. invitasjon til et sponset arrangement. 

Altibox Bedrift-logo på forhandlers eget materiell – f.eks. salgskampanje:

Altibox Bedrift-logo på forhandlers materiell der Altibox er sponsor eller medarrangør – f.eks. invitasjon:

Forhandlers materiell

Her er noen eksempler som viser måter å bruke Altibox Bedrift-logo på forhandlers kommunikasjonsflater. Vi skiller mellom forhandlers eget materiell – f.eks. salgskampanjer – og materiell der forhandler og Altibox sammen er avsender – f.eks. invitasjon til et sponset arrangement.

Matriell der forhandler er avsender: Altibox Bedrift-logo med tekst plassert på eget sted i topp eller bunn, til venstre eller høyre:

Sponset materiell

Her er noen eksempler som viser måter å bruke Altibox Bedrift-logo på forhandlers kommunikasjonsflater. Vi skiller mellom forhandlers eget materiell – f.eks. salgskampanjer – og materiell der forhandler og Altibox sammen er avsender – f.eks. invitasjon til et sponset arrangement.

Materiell der forhandler og Altibox sammen er avsender: Altibox Bedrift-logo plassert i topp eller bunn, til venstre eller høyre:

Sluttkundepresentasjon

Det er utviklet en Powerpoint-presentasjon som støtte for forhandlere i møte med kunder. Denne kommer i to versjoner; en i ren Altibox Bedrift-profil Sluttkundepresentasjon_forhandler.ppt) og en versjon der forhandlere kan legge inn egen logo på slides'ene (Sluttkundepresentasjon_forhandler_logo.pptx).

Presentasjonene kan lastes ned som .ppt-fil lenger ned.

Eksempler på feil bruk

Her er noen eksempler som viser feil bruk av Altibox Bedrift-logo. Logoen skal stå på egen plass på hvit eller lys, nøytral grå bakgrunn. Den skal ikke settes på en farget bakgrunn. 
Når det refereres til Altibox i tekst skrives navnet som del av løpende tekst. Logoen, eller deler av den, skal aldri brukes som en del av tekst.

Nedlasting av logoer

Filformater

Logoen skal alltid være så skarp og tydelig som mulig. Husk derfor å bruke korrekt filformat, samt fargeprofiler, tilpasset den aktuelle bruken.

Trykk
I trykte media bruker vi pdf-filer i CMYK. Pdf er et filformat som kan skaleres uten at kvaliteten på logoen forringes.

Skjerm
På skjerm skal png brukes i RGB farger. Her må man huske at logoene kan miste skarphet ved skalering.

PNG-FORMAT: logoen er et pixellert bilde. Logoen er frilagt på en gjennomsiktig bakgrunn. Brukes kun på skjerm, aldri i trykksaker.

Nedlasting av maler

Her er to dokumentmaler, et for bruk der forhandler er avsender alene (salgskampanje) og et der forhandler og Altibox sammen er avsender (invitasjon). 
Malene er laget for trykksaksproduksjon. De må åpnes og ferdigstilles i Adobe InDesign av personell med grafisk kompetanse. 

Salgkampanje

Generell Brosjyre for Bedrift

Last ned pdf ›

Basismateriell-Produktark

Last ned pdf for Altibox Fiberbredbånd ›
Last ned pdf for Altibox IP VPN ›
Last ned pdf for Altibox Optisk Kapasitet ›
Last ned pdf for Altibox SIP Trunk ›
Last ned pdf for Altibox Bedriftspakken ›
Last ned pdf for SLA ›