Grafikk

I tillegg til profilens grunnelementer; logo, typografi, farger og bilder, har vi også utviklet et mønster. Mønsteret er basert på fiberstien i logoen og symboliserer kapasitet, hastighet og stabilitet gjennom rå fiber.

Piktogrammer

Under utvikling