Logo

I Altibox Bedrifts profil er det flere virkemidler som jobber sammen for å kommunisere merkevaren. Altibox Bedrifts logo er et av de viktigste virkemidlene, og fungerer ofte som en signatur på flatene man kommuniserer på. I den nye logoen knyttes bedriften til Altibox gjennom en stilisert fiberkabel. Fiber-prikkene, graderingen og fargene går som en rød tråd gjennom profilen.

I profilen brukes det to ulike logovarianter; bokslogo og skriftlogo.

På enhver flate er det viktig å få til den gode kombinasjonen av virkemidler, og da må man bruke riktig variant av logoen. På flater hvor flere av profilens virkemidler opptrer samtidig skal man bruke skriftlogo, mens på flater hvor logo er eneste kommunikatør av Altibox Bedrift, skal man bruke bokslogo.

Siden skriftlogo ikke har boksen rundt kan den brukes i større skala enn bokslogo. Derfor bør skriftlogo brukes på små flater. Les mer om minimumsstørrelser under kapitlene om de forskjellige logoene.

Bokslogo

Bokslogoen brukes på alle flater hvor logo er eneste profilelement. Ved bruk av profilfoto, grafikk, bakgrunnsfarger og displaytekst skal skriftlogo brukes alene. Bokslogo opptrer som hovedregel alltid med hvit skrift på rød boks; hvis man trenger sort/hvit logo, er det primært skriftlogo som skal brukes. Negativ variant av bokslogo kan brukes i enkelte tilfeller der verken skriftlogo eller farget variant av bokslogo fungerer optimalt.

Plassering

For å sikre god lesbarhet trenger logoen nok luft rundt seg. Her bruker vi a'en i Altibox for å definere denne avstanden. Se eksempel på bruk over.

Filformater

Logoen skal alltid være så skarp og tydelig som mulig. Husk derfor å bruke korrekt filformat, samt fargeprofiler, i henhold aktuell flate.

Trykk

I trykte media bruker vi eps- eller ai- filer, i CMYK- og/eller PMS-farger. Eps og ai er vektorbaserte filformater og kan derfor skaleres uten at kvaliteten forringes.

Skjerm

På skjerm skal jpg og png brukes i RGB farger. Her må man huske at logoene kan miste skarpheten ved skalering.

JPG-FORMAT: logoen som et pixelert bilde. Logoen ligger på en hvit bakgrunn. Brukes kun på skjerm, aldri i trykksaker.

PNG-FORMAT: logoen som et pixelert bilde. Logoen er frilagt på en gjennomsiktig bakgrunn. Brukes kun på skjerm, aldri i trykksaker.

Sort/Hvit

(NB! Benyttes kun i unntakstilfeller)

Bokslogo brukes på alle flater hvor logo er eneste profilelement. Ved bruk av profilfoto, grafikk, bakgrunnsfarger og displaytekst skal skriftlogo brukes alene. Bokslogo opptrer som hovedregel alltid med hvit skrift på rød boks; hvis man trenger sort/hvit logo, er det primært skriftlogo som skal brukes. Negativ variant av bokslogo kan brukes i enkelte tilfeller der verken skriftlogo eller farget variant av bokslogo fungerer optimalt.

Skriftlogo

Skriftlogo brukes når logo står sammen med ett eller flere andre profilelementer, f.eks profilfoto, grafikk, bakgrunnsfarger eller displaytekst. Skriftlogo kan brukes i Altibox-sort (les mer om denne på Profilfarger), 100% sort eller hvit på mørk eller profilrød bakgrunn.

Plassering

For å sikre god lesbarhet trenger logoen nok luft rundt seg. Her bruker vi l'en i Altibox for å definere denne avstanden. Se eksempel på bruk over.

Filformater

Logoen skal alltid være så skarp og tydelig som mulig. Husk derfor å bruke korrekt filformat, samt fargeprofiler, i henhold aktuell flate.

Trykk

I trykte media bruker vi eps- eller ai- filer, i CMYK- og/eller PMS-farger. Eps og ai er vektorbaserte filformater og kan derfor skaleres uten at kvaliteten forringes.

Skjerm

På skjerm skal jpg og png brukes i RGB farger. Her må man huske at logoene kan miste skarpheten ved skalering.

JPG-FORMAT: logoen som et pixelert bilde. Logoen ligger på en hvit bakgrunn. Brukes kun på skjerm, aldri i trykksaker.

PNG-FORMAT: logoen som et pixelert bilde. Logoen er frilagt på en gjennomsiktig bakgrunn. Brukes kun på skjerm, aldri i trykksaker.

Bruk av logo

Når man skal applisere logoen på en flate, er det viktig at man har god nok kontrast til bakgrunnen. Logo må ikke plasseres på foto slik at skriftlogo forsvinner, dvs. skriften må alltid være tydelig. Avgjøres etter hva som gir best kontrast.