Co-branding

Altibox er et konsern med mange partnerbedrifter og det er ofte behov for kommunikasjon med enten:

Vi har derfor utformet cobranding-logoer for alle partnere og retningslinjer for bruk. I tilfeller der partnere skal produsere Altibox-kommunikasjon, skal disse alltid brukes. Eventuelle behov for unntak fra retningslinjene ift plassering/oppsett eller andre forhold skal alltid godkjennes av Altibox før produksjon.

Logoer og retningslinjer ligger tilgjengelig på partnerområdet. Se innlogging til høyre i toppmeny, og ta kontakt med Altibox Marked hvis du trenger tilgang.

Oversikt varianter

Her følger en oversikt over ulike cobranding-varianter. Disse dekker et bredt spekter av behov for mange ulike flater.

Det foreligger varianter både vektet Altibox Bedrift og vektet partner. Variantene vektet Altibox Bedrift skal brukes på kommunikasjon som hovedsakelig omhandler merkevaren, produkter og tjenester. Spesielt der kommunikasjonen er utarbeidet av Altibox Bedrift selv og/eller fremstår i merkevareprofilen. Variantene vektet partner kan brukes på kommunikasjon som hovedsakelig omhandler den tekniske leveransen av Altibox-produktene, som utbygging, installasjon, fakturering og kundeservice, og/eller som fremstår i partners profil.

Overordnede retningslinjer om logobruk skal også følges her når man velger enten bokslogo eller skriftlogo. Generelt er den viktigste retningslinjen å huske på at bokslogo skal brukes på flater der logoen er eneste profilelement, mens skriftlogo skal brukes der logo står sammen med andre profilelementer.

Bokslogo – 
Vektet Altibox

Får å sikre et gjennomgående størrelsesforhold mellom Altibox-logo og de ulike partnerlogoene, bruker vi noen enkle regler.

Vi tar utgangspunkt i Altibox-logo (Cyan 100%) og skalerer partnerlogo (mellom 70%-50% av Altibox-logo) slik at det blir optisk balanse.

Eksempel 1 – Her skalerer vi Altibox-logo ned til 70% av Lyse-logoens størrelse. Legg merke til hvordan Lyse og Vikenfiber får et optisk balansert størrelsesforhold. NB. 'Vi leverer' forholder seg lik.

Eksempel 2 – I motsetning til Lyse har Vikenfiber en bred, men lav logo. For at den skal få en optisk lik størrelse som Lyse skalerer vi Altibox-logoen ned til 50% av Vikenfiber-logoens størrelse. NB. 'Vi leverer' forholder seg lik.

Liggende variant – Her bruker vi det samme størrelsesforholdet som over.

'Leveres av' justeres enten til venstre for, eller over partnerlogo. Avhengig av partnerlogos utforming.

Bokslogo –
 Vektet partner

Vi bruker de samme reglene for oppsett med bokslogo. Vi tar utgangspunkt i gitt partnerlogo (Cyan 100%) og skalerer Altibox-logo (mellom 70%-50% av gitt partnerlogo) slik at det blir optisk balanse.

Eksempel 1 – Her skalerer vi Altibox-logo ned til 70% av Lyse-logoens størrelse. Legg merke til hvordan Lyse og Vikenfiber får et optisk balansert størrelsesforhold. NB. 'Vi leverer' forholder seg lik.

Eksempel 2 – I motsetning til Lyse har Vikenfiber en bred, men lav logo. For at den skal få en optisk lik størrelse som Lyse skalerer vi Altibox-logoen ned til 50% av Vikenfiber-logoens størrelse. NB. 'Vi leverer' forholder seg lik.

Liggende variant – Her bruker vi det samme størrelsesforholdet som over.

'Vi leverer' skal alltid venstrejusteres over Altibox-logo.

Skriftlogo –
 Vektet Altibox

Får å sikre et gjennomgående størrelsesforhold mellom Altibox-logo og de ulike partnerlogoene, bruker vi noen enkle regler.

Vi tar utgangspunkt i Altibox-logo (Cyan 100%) og skalerer partnerlogo (mellom 70%-50% av Altibox-logo) slik at det blir optisk balanse.

Eksempel 1 – Her skalerer vi Lyse ned til 50% av Altibox-logoens størrelse.

Eksempel 2 – I motsetning til Lyse har Vikenfiber en bred, men lav logo. For at den skal få en optisk lik størrelse som Lyse bruker vi 70% av Altibox-logoens størrelse.

Liggende variant – Her bruker vi det samme størrelsesforholdet som over.

'Leveres av' justeres enten til venstre for, eller over partnerlogo. Avhengig av partnerlogos utforming.

 

Eksempel på uttak:

Skriftlogo – 
Vektet partner

Får å sikre et gjennomgående størrelsesforhold mellom de ulike partnerlogoene og Altibox-logoen, bruker vi noen enkle regler.

Vi tar utgangspunkt i gitt partnerlogo (Cyan 100%) og skalerer Altibox-logo (mellom 70%-50% av gitt partnerlogo) slik at det blir optisk balanse.

Eksempel 1 – Her skalerer vi Altibox-logo ned til 70% av Lyse-logoens størrelse. Legg merke til hvordan Lyse og Vikenfiber får et optisk balansert størrelsesforhold. NB. 'Vi leverer' forholder seg lik.

Eksempel 2 – I motsetning til Lyse har Vikenfiber en bred, men lav logo. For at den skal få en optisk lik størrelse som Lyse skalerer vi Altibox-logoen ned til 50% av Vikenfiber-logoens størrelse. NB. 'Vi leverer' forholder seg lik.

Liggende variant – Her bruker vi det samme størrelsesforholdet som over.

'Vi leverer' skal alltid venstrejusteres over Altibox-logo.

Praktisk uttak, 
kampanje

Under utvikling

Nedlasting av logoer

Her kan logovarianter av de ulike Co-brandingpartnerene lastes ned.

Hadeland og Ringerike bredbånd

Brevark

Dette er brevark-malen i Word og Pages for Altibox Bedrift sine partnere. Malene er utviklet for partnerlogo vektet partner og under viser vi et eks. med partnerlogo. Hver partner må selv tilpasse avsenderadressen nederst.
Sett inn partnerlogo i toppen av brevarket i feltet som er satt av til dette.

Presentasjonsmal

Dette er presentasjonsmalen for partnere med co-branding-oppsett i PPT. Egen logo/partnerlogo må settes inn i malen av partnerne selv. Her er instrukser på hvordan dette gjøres. Malfilene kan lastes ned lenger ned.

1. Åpne malfilen via høyreklikk og "åpne» (NB! Dobbelklikk åpner bare en ny presentasjon basert på malen, endringer gjort da blir bare gjeldende for den spesifikke presentasjonen, ikke malen).

2. Gå til toppmenyen "visning' og velg "lysbildemal" fra undermenyen.

3. Gå til øverste slidemalen i galleriet til venstre på skjermen/i PPT.

4. Gå til toppmenyen "sett inn" og velg "bilder", så velg ønsket partnerlogo.

5. Plassér logobildet til venstre for Altibox Bedrift-logoen nederst til høyre på siden.

6. Lagre som egen fil, med egnet navn.

OBS! Hvis partnerlogo er for stor/for liten så er det bare å dra i hjørnene på logobildet for å skalere ned/opp.

Nå er partnerlogo automatisk satt inn på alle sidevarianter med unntak av:
• Tittel-lysbilde med rød bakgrunn
• Deloverskrift (kapittel) med rød bakgrunn +  deloverskrift (kapittel) med bildebakgrunn
• Helsides bildeslide

Disse sidene følger ikke mastersliden fordi de enten skal ha en annen variant av Altibox Bedrift-logo eller har bildebakgrunn, så da må logo plasseres manuelt her også.

6. For å få logo inn på de sidene der partnerlogo ikke legger seg automatisk, gjør følgende: Kopier plassert logo fra masterslide, så lim inn på de aktuelle sidene (plassering og størrelse blir identisk som på masterslide)

7. Lukk redigering av malsidene ved å gå tilbake til toppmenyen "visning" og velg "normal"

8. Bekreft at partnerlogo har blitt satt inn korrekt og lagre malen (bruk gjerne menyen "fil" -> "lagre som" og lagre som en ny fil i stedet for å overskrive den nåværende filen)

Presentasjonsmalen finnes i formatet 4:3 og 16:9 dimensjoner. 4:3 brukes på gamle CRT-skjermer og gamle prosjektorer. 16:9 er det vanligste formatet i dag og benyttes på moderne TV-er, dataskjermer og prosjektorer. Det anbefales å benytte 16:9-varianten til de fleste presentasjoner.

Mappe

Det er utarbeidet en mappeløsning som kan tilpasses av partnere for eget bruk. Mappeoppsett med riss kan lastes ned her. Risset kan tilpasses lokalt i samarbeid med et trykkeri eller designer såfremt design og det totale oppsettet beholdes/ikke endres. Mappen ser slik ut når den brettes ut. Innsiden er trykket i en ren rød Altibox Bedrift-farge.

Mappefilene kan lastes ned under bildet.

Visittkort

Det er utviklet en mal for visittkort som våre partnere kan ta i bruk. Originalfiler for versjonering kan lastes ned under bildet.

Det er foretrukket at kortene trykkes på hvitt, ubestrøket papir som er minst 300 gram.