Nyhetsmailer

Altibox sender ut forskjellig innhold til sine kunder. Det er viktig at disse snakker samme språk, men kommuniserer spesifikt det de skal. Derfor er disse designet på samme mal, men med noen variasjoner.

Presentasjonsmal

Presentasjonsmalen til Altibox er ryddig og oversiktlig, med malsider som skal dekke de fleste behov.

Bruk av clip-art, word-art, smartart og andre elementer som bryter med Altibox sin profil skal brukes med varsomhet.

Malen finnes i filformatene Powerpoint og Keynote, samt 4:3 og 16:9 dimensjoner.

4:3 brukes på gamle CRT skjermer og gamle prosjektorer. 16:9 er det vanligste formatet i dag og benyttes på moderne TV-er, dataskjermer og prosjektorer. Det anbefales å benytte 16:9-varianten til de fleste presentasjoner.

Se også egen variant med partneroppsett - se mer info under seksjonen 'Co-branding'.

Mailsignatur - Full variant

Mailsignaturen til Altiboxansatte er ryddig og enkel. Ingen overflødig informasjon og nødvendige opplysninger er lett tilgjengelig.

Det anbefales å kun benytte denne informasjonen uten annen informasjon, bannere, bilder, ikoner o.l.

Om man i tillegg ønsker engelsk e-postsignatur, brukes samme oppsett, men endrer til engelsk tittel og "Follow us on…" i stedet for "Følg oss på…» i siste setning.

- Facebook: facebook.no/altibox
- Twitter: twitter.com/altibox
- Instagram: instagram.com/altibox

Mailsignatur - Kort variant

I tillegg til full variant anbefales det å legge inn en kort variant med forenklet informasjon til bruk i svar og videresendelser.