Grafikk

I tillegg til de vanlige virkemidlene i en profil; logo, typografi, farger og bilder, har Altibox et virkemiddel vi kaller grafikk. Grafikken er basert på tverrsnittet av en fiberkabel, og brukes på ulike måter for å forsterke et budskap. Grafikken kan bidra til å kommunisere f.eks fiber, hastighet, kapasitet og spredning av innhold/underholdning.

Lysfilter

Et enkelt grep for å gi liv til et fotografi eller en farget bakgrunn. Lysfilteret plasseres over bilde/bakgrunn i Photoshop og flyttes rundt og skaleres etter behov.

NB. Lyspunktene skal ikke gå på bekostning av bildets/flatens hovedmotiv/hovedbudskap.

Piktogrammer

Under utarbeidelse; mer info kommer.