Logo

I Altibox-profilen er det flere virkemidler som jobber sammen for å kommunisere merkevaren Altibox. Altiboxlogoen er muligens det viktigste av disse virkemidlene, og fungerer ofte som en signatur på flatene man kommuniserer på.

I profilen brukes det to forskjellige varianter av logoen; bokslogo og skriftlogo.

På enhver flate er det viktig å få til den gode kombinasjonen av virkemidler, og da må man bruke riktig variant av logoen. På flater hvor flere av profilens virkemidler opptrer samtidig skal man bruke skriftlogo, mens på flater hvor logo er eneste kommunikatør av Altibox, skal man bruke bokslogo.

Siden skriftlogo ikke har den ekstra boksen, har denne muligheten til å brukes litt større på samme plassering/plass enn bokslogo. Derfor skal skriftlogo brukes på små flater. Les mer om minimumsstørrelser under kapitlene om de forskjellige logoene.

Bokslogo

Bokslogo brukes på alle flater hvor logo er eneste profilelement. Ved bruk av profilfoto, grafikk, bakgrunnsfarger og displaytekst skal skriftlogo brukes alene. Bokslogo opptrer som hovedregel alltid med hvit skrift på rød boks; hvis man trenger sort/hvit logo, er det primært skriftlogo som skal brukes. Negativ variant av bokslogo kan brukes i enkelte tilfeller der verken skriftlogo eller farget variant av bokslogo fungerer optimalt.

Plassering

For at en logo skal gjøre jobben sin, trenger den luft rundt seg. Hvis ikke blir det utydelig og rotete. Logoen skal alltid ha minimum høyden av sin egen a i luft rundt seg, slik som vist i figuren.

Filformater

Logoen skal alltid vises som klar og upixlete. Bruk riktig filformat og fargeprofiler i forhold til valgt medium.


Trykk

I trykte media skal alltid eps- eller ai-filer i CMYK-farger brukes. Dette er vektorbaserte filformater og kan skaleres uten at kvaliteten forringes. NB: Eps-formatet vil ved nedlasting konvertere til pdf-format sålenge bruker ikke har rett programvare installert. Pdf-formatet er også ofte brukt i produksjon/trykk, men vi anbefaler å bruke eps-filen.

Skjerm

På skjerm skal jpg- og png-filer brukes i RGB farger. Disse filformatene er bildeformater og kan bli uklare ved skalering. Dette må man være påpasselig med. 

JPG-FORMAT: Logoen ligger som et pixelert bilde. Logoen ligger på en hvit bakgrunn. Brukes kun på skjerm, aldri i trykksaker.

PNG-FORMAT: Logoen ligger som et pixelert bilde. Logoen er frilagt på en gjennomsiktig bakgrunn. Brukes kun på skjerm, aldri i trykksaker.

Negativ variant

(NB! Benyttes kun i unntakstilfeller)

Bokslogo brukes på alle flater hvor logo er eneste profilelement. Ved bruk av profilfoto, grafikk, bakgrunnsfarger og displaytekst skal skriftlogo brukes alene. Bokslogo opptrer som hovedregel alltid med hvit skrift på rød boks; hvis man trenger sort/hvit logo, er det primært skriftlogo som skal brukes. Negativ variant av bokslogo kan brukes i enkelte tilfeller der verken skriftlogo eller farget variant av bokslogo fungerer optimalt.

Skriftlogo

Skriftlogo brukes når logo står sammen med en eller flere andre profilelementer, f.eks profilfoto, grafikk, bakgrunnsfarger eller displaytekst. Skriftlogo kan brukes i Altibox-sort (les mer om denne på Profilfarger), 100% sort eller hvit på mørk eller profilrød bakgrunn.

Plassering

For at en logo skal gjøre jobben sin, trenger den luft rundt seg. Hvis ikke blir det utydelig og rotete. Logoen skal alltid ha minimum høyden av sin egen L i luft rundt seg, slik som vist i figuren.

Filformater

Logoen skal alltid vises som klar og upixlete. Bruk riktig filformat og fargeprofiler i forhold til valgt medium.


Trykk

I trykte media skal alltid eps- eller ai-filer i CMYK-farger brukes. Dette er vektorbaserte filformater og kan skaleres uten at kvaliteten forringes. NB: Eps-formatet vil ved nedlasting konvertere til pdf-format sålenge bruker ikke har rett programvare installert. Pdf-formatet er også ofte brukt i produksjon/trykk, men vi anbefaler å bruke eps-filen.

Skjerm

På skjerm skal jpg- og png-filer brukes i RGB farger. Disse filformatene er bildeformater og kan bli uklare ved skalering. Dette må man være påpasselig med. 

JPG-FORMAT: Logoen ligger som et pixelert bilde. Logoen ligger på en hvit bakgrunn. Brukes kun på skjerm, aldri i trykksaker.

PNG-FORMAT: Logoen ligger som et pixelert bilde. Logoen er frilagt på en gjennomsiktig bakgrunn. Brukes kun på skjerm, aldri i trykksaker.

Bruk av logo

Når man skal applisere logoen på en flate, er det viktig at man har god nok kontrast til bakgrunnen. Logo må ikke plasseres på foto slik at skriftlogo forsvinner, dvs. skriften må alltid være tydelig. Hvis nødvendig, anvendes det negativ variant av logoen. Avgjøres etter hva som gir best kontrast.

English version

An english version of this content will soon be made available.