Om profilen

Altibox er utfordrer i et marked som beveger seg fort.

Skal Altibox bli en vinner i et slikt marked er det avgjørende å ta eierskap til mer enn rasjonelle argumenter, Altibox må kunne ta eierskap til de aller beste kundeopplevelsene. Altibox grafiske profil har blitt fornyet våren 2015, som del av en endringsprosess som tar utgangspunkt i å modernisere helhetsinntrykket og et skifte fra en teknologirettet bedrift til en kunderettet merkevare. Alle grepene som er gjort i den nye profilen handler om denne moderniseringen og fokusskiftet.

En friskere, mer vennlig fargepalett, kontemporær og ekspressiv typografi, og en fotomanér med mennesket i fokus er bare noen av grepene som er gjort for å underbygge denne strategiske endringen.

En helhetlig merkevare bygges gjennom å opprettholde et konsistent og gjenkjennbart uttrykk over tid. Det er derfor viktig å bruke de ulike profilelementene på riktig måte. Alle profilelementer omtalt i denne guiden, såvel som merkenavnet Altibox, er Altibox AS eiendom. Av dette følger at Altibox merkevare og/eller merkenavn ikke kan benyttes til tredjepartskommunikasjon uten skriftlig samtykke fra Altibox. Videre at all bruk av Altibox merkevare skal følge herværende retningslinjer, og utarbeidelse av markedsmateriell som ikke er initiert av Altibox selv, skal godkjennes av Altibox før endelig produksjon og distribusjon.

Rettledning og spørsmål til Altibox sin merkevare kan rettes til Altibox Marked (marked@altibox.no, 51 90 80 00).