Co-branding

Altibox er et konsern med mange partnerbedrifter og det er ofte behov for kommunikasjon med enten:

Altibox har derfor utformet cobranding-logoer for alle partnere og retningslinjer for bruk. I tilfeller der partnere skal produsere Altibox-kommunikasjon, skal disse alltid brukes. Eventuelle behov for unntak fra retningslinjene ift plassering/oppsett eller andre forhold skal alltid godkjennes av Altibox før produksjon.

Logoer og retningslinjer ligger tilgjengelig på partnerområdet. Se innlogging til høyre i toppmeny.