Typografi

Profilfonten til Altibox er GT Walsheim Pro. Dette er en font med sterk egenart som tør å mene noe, samtidig som den er vennlig og uttrykker Altibox sitt kundefokus. GT Walsheim Pro brukes i vektene Thin, Regular, Bold og Ultrabold, samt kursiv-varianter av disse.

I hovedbudskapet på kommunikasjonsflater brukes GT Walsheim Pro Ultrabold i versaler (store bokstaver). Ultrabold skal ikke brukes til annet enn korte setninger i store hovedoverskrifter. Maks 60 tegn.

Skriftsnittene skal kun forekomme i sin originale utførelse. Det er ikke tillatt å strekke, komprimere eller skråstille de ulike snittene manuelt.

Én (1) fontlisens (hver lisens kan brukes av 1-3 brukere for trykk/desktop) til hver partner fåes ved henvendelse til Altibox Marked.

Profilfonten GT Walsheim er en lisensert font for print og web som må kjøpes direkte av grillitype.com. Fontvektene som brukes i profilen er GT Walsheim Thin, GT Walsheim Regular, GT Walsheim Bold, GT Walsheim Ultra Bold

Støttefont, print

I lengre, redaksjonelle tekster på trykket materiale (f.eks kundemagasin, brukerveiledninger og/eller enkelte teksttunge brosjyrer) vil vi ha en støttefont for print - et klassisk typesnitt som er behagelig å lese i lengre tekster.

Under utarbeidelse; mer info kommer.

Støttefont, digitale flater

På digitale flater (TV-plattformer, web o.l.) tar vi i bruk en annen støttefont for mengdetekst og annen detaljering. GT Walsheim brukes fortsatt i overskrifter og skal være identitetsbærende.

Til Powerpoint, brevark, e-postsignatur og andre digitale flater som må være mulig å åpne på alle datamaskiner, brukes systemfonten Arial.

Under utarbeidelse; mer info kommer.